Att meja,Lieskolan

Grindvakter på Alternativ.nu

15 dec , 2019  

Tidningen Åter har jag läst i tjugo år. En hel del böcker har beställts under åren. För snart tio år sedan skrev jag en artikel om knacke-lien. Idag kastades jag ut från den Facebook-grupp som är knuten till tidningen. FB-gruppen är visserligen fristående och sköts av självständiga administratörer. Men hur de agerar får naturligtvis konsekvenser.

More…

Att meja,Lieskolan

Lienätverket som inte ville lära.

15 dec , 2019  

Nu är intresset för att lära sig slå med lie på en höjdpunkt. Säkert har diskussionerna om klimat och miljö bidragit till att alltfler börjar fundera på om inte lien skulle vara ett alternativ, då slipper man ju bränslet till de motordrivna alternativen. Dessutom är lien lättare, så en skarp rätt hanterad lie har förutsättningar att bli ett mycket bra alternativ. Det är bara det lilla men: lien kräver övning och kunskaper, alltså både tid och engagemang, en bristvara i vår tid.

More…

Filmer

Liedags

20 maj , 2014   Video

Åter dags för förberedelserna för lieslåttern.
Dags att se över lien, gräset växer så det knakar så skördant för att komplettera för djurfoder har säkert redan pågått en vecka eller mer, detta gäller för den sista veckan i maj. 

Härnedan kommer några filmer som ja hoppas skall bidra till att öka lusten för bruk av detta fantastiska verktyg.

Den första filmen visar hur det ställbara orvet kan ställas in för att pass en gles växtlighet. Motståndet gräset ger är litet varför orvet kan förlängas, ett  bredare rå kan då mejas på samma tid.

More…

Orvet

Handledning kombiorv

6 sep , 2013  

Handtag

Handledning till kombinationsorv.
Eftersom alltfler fått upp ögonen för kombinationsorvet följer här en liten handledning.
Orvet är tillverkat i björk eftersom björk är det träslag som har högsta böjhållfasthet per kilo, vilket ger möjlighet att konstruerar ett lätt orv. I jämförelse med ask som den stora schweiziska orvtillverkaren använder är björk c:a 15% lättare. På grund av det övre handtagets komplexa form är det tillverkat i laminat.

More…

Lien

Kvalitetsfrågor

5 sep , 2013  

FuxGrind

Hantering av kvalitetsbrister.
I några av artiklarna här på liebruk har frågan om kvalitén på de svenska liebladen diskuterats. Speciellt då med tanke på att de tillverkas utanför Sverige. Detta faktum försvårar för användare att få sina erfarenheter av liebladen överförda till det producerande företaget för eventuell anpassning av produktionsmetoder eller design. Årets liar från Schröckenfux(FUX) har föranlett mig att ta kontakt med FUX för att diskutera två problem.

Här nedan har jag kopierat in det första epostmedelandet  till FUX. Även om nu inte FUX finner anledning att bry sig om mina problem och synpunkter kan de kasnske ändå vara till någon nytta för liebruks läsare.

More…

Litteratur

Mowing

4 jul , 2013  

Mowing

There was never a sound beside the wood but one,
And that was my long scythe whispering to the ground.
What was it it whispered? I knew not well myself;
Perhaps it was something about the heat of the sun,
Something, perhaps, about the lack of sound—
And that was why it whispered and did not speak.
It was no dream of the gift of idle hours,
Or easy gold at the hand of fay or elf:
Anything more than the truth would have seemed too weak
To the earnest love that laid the swale in rows,
Not without feeble-pointed spikes of flowers
(Pale orchises), and scared a bright green snake.
The fact is the sweetest dream that labor knows.
My long scythe whispered and left the hay to make.

Robert Frost

Texter

Hötider

4 jul , 2013  

hötider

Hötider
Det årliga arbetet med djurens vinterfoder har så börjat. Med endast ett tiotal hektar mark går det inte att driva arbetet med dyra stora maskiner. Med minsta möjliga kapitalinsats gäller det att få höt under tak.

More…

Slåtterdag

Slåtterdag

27 maj , 2013  

Slåtterdag med Liebruk.
En slåtterdag, ettt möte för att i gammal svensk tradition ta hand om änges skörd. 

Litteratur

Sådan är Moses!

24 maj , 2013  

Sådan är vår Moses!
Kanske finner läsaren min hastiga skildring nog ljus. Har Moses inga fel?
Är hans karaktär och hans vandel så alldeles utan skuggor? Jo, han har
ett fel, men det är icke hans och det kunde snart hjälpas, om det icke
vore för sent. Han är litet bortskämd!

Moses skall vara snäll mot de beskedliga urinnevånarne, ty de ha varit
snälla mot honom, när han kom fattig och mauschlande och fick lov att
sätta lien på de åkrar de brutit och besått.

Från August Striundbergs Det nya riket.


 

Texter

Lien idag?

24 maj , 2013  

Lien idag?
De flesta i Sverige ser lien som ett kulturarv och allt mindre som ett användbart verktyg och redskap för mänsklig överlevnad. Söker vi på nätet finner vi lien och orven på våra länsmuseers samlingar och i deras fotodatabaser. De finns omnämnda och behandlade i kulturtidskrifter och i bygde- och naturskyddsföreningars tidskrifter och på deras hemsidor. Vore det inte för liens användning till hävd av ängsmarker för bevarande av biologisk mångfald skulle liar och orv sakta ätas upp av rost och röta på logar och i lider.

More…