Bilder

Liemannen2

24 maj , 2013  

SV11900talsMäher2

En målning av en schweizisk konstnär från början av 1900 talet. Går det att i bilden se att vi här går en våldsam tid tillmötes? Oavsett hur, ger bilden besked om hur en lie skall hanteras. Liebladet tydligt pekande i rörelseriktningen, precisionen, den kraftfulla och samtidigt varsamma rörelsen.
Alla som med lien i sin hand får lust att höja den över marken, vända upp eggen mot gräset och slå till, har en del att vinna på att erövra rörelsemönstret bilden förmedlar.

Bilder

Liemannen1

24 maj , 2013  

liemannen1

Vad säger denna bild av en medeltida man med sin lie?
Den är från en tid då lien oftast bars fram av ett benrangel i svart mantel. En bild skapad av den kyrkliga hierarkin vars affärside var att skrämmas med död och helvetets eld.
Finns någon bättre bild för att bryta denna tanke?liemannen

Att man inte “slog” med lie på denna tid framgår med stor tydlighet. Om orden dansa med lien någonstans skall söka sitt ursprung så har vi här en kandidat. Se hans lätta och mjuka rörelser och hans ömsinta koncentration på liens arbete, och det  är sannerligen inte döden han i så fall dansar med.