Att meja,Lieskolan

Grindvakter på Alternativ.nu

15 dec , 2019  

Tidningen Åter har jag läst i tjugo år. En hel del böcker har beställts under åren. För snart tio år sedan skrev jag en artikel om knacke-lien. Idag kastades jag ut från den Facebook-grupp som är knuten till tidningen. FB-gruppen är visserligen fristående och sköts av självständiga administratörer. Men hur de agerar får naturligtvis konsekvenser.

More…

Att meja,Lieskolan

Lienätverket som inte ville lära.

15 dec , 2019  

Nu är intresset för att lära sig slå med lie på en höjdpunkt. Säkert har diskussionerna om klimat och miljö bidragit till att alltfler börjar fundera på om inte lien skulle vara ett alternativ, då slipper man ju bränslet till de motordrivna alternativen. Dessutom är lien lättare, så en skarp rätt hanterad lie har förutsättningar att bli ett mycket bra alternativ. Det är bara det lilla men: lien kräver övning och kunskaper, alltså både tid och engagemang, en bristvara i vår tid.

More…

Orvet

Handledning kombiorv

6 sep , 2013  

Handtag

Handledning till kombinationsorv.
Eftersom alltfler fått upp ögonen för kombinationsorvet följer här en liten handledning.
Orvet är tillverkat i björk eftersom björk är det träslag som har högsta böjhållfasthet per kilo, vilket ger möjlighet att konstruerar ett lätt orv. I jämförelse med ask som den stora schweiziska orvtillverkaren använder är björk c:a 15% lättare. På grund av det övre handtagets komplexa form är det tillverkat i laminat.

More…

Lien

Kvalitetsfrågor

5 sep , 2013  

FuxGrind

Hantering av kvalitetsbrister.
I några av artiklarna här på liebruk har frågan om kvalitén på de svenska liebladen diskuterats. Speciellt då med tanke på att de tillverkas utanför Sverige. Detta faktum försvårar för användare att få sina erfarenheter av liebladen överförda till det producerande företaget för eventuell anpassning av produktionsmetoder eller design. Årets liar från Schröckenfux(FUX) har föranlett mig att ta kontakt med FUX för att diskutera två problem.

Här nedan har jag kopierat in det första epostmedelandet  till FUX. Även om nu inte FUX finner anledning att bry sig om mina problem och synpunkter kan de kasnske ändå vara till någon nytta för liebruks läsare.

More…

Slipstenen

Slipning av lie

24 maj , 2013  

Slipare

Att slipa en lie.
Konsten att slipa en lie hålles för att vara mycket svårt, det anser till och med proffs inom företag som arbetar med att hjälpa folk till rätta med sina skärande verktyg. Att lära sig denna konst på några timmar är omöjligt utan hjälpmedel. Ett sätt på vilket det kan ske handlar nedastående rader.

More…

Lien

Liens Vinklar

22 maj , 2013  

Jordläggning

Liens “vinklar”.
Det finns knappast något viktigare för en användare av lien än att hålla rätt på “vinklarna”. Det gäller alla skärande verktyg men inte minst det kanske mest sofistikerade av dem alla?

More…

Slipstenen

Eggkärpans hemligheter

21 maj , 2013  

BildKnackLie

Eggskärpans hemligheter.
Vari består eggskärpa? Vad är det som gör en lie riktigt vass, slipad eller knackad? Problemet kan delas upp i tre delar. Form, ytfinhet och materialstruktur.

More…

Att meja

Att meja eller slå

21 maj , 2013  

MejaSlå1

Att meja eller slå.
Finns en absolut sanning då det gäller sättet att framföra en lie, ett sätt som är överlägset andra? I raderna nedan kallas detta sätt att använda lien för meja och vilka fördelar denna teknik har i förhållande till ett annat sätt att använda lien, det sätt som vanligtvis kallas att slå.

More…

Orvet

Kombinationsorv

21 maj , 2013  

GamOrv

Kombinationsorvet.
Under att antal år har ett kombinationsorv provats ut i samband med slåtterarbeten på ett antal naturreservat. Två olika versioner har prövats och resulterat i det kombinationsorv vars historia och egenskaper här nedan presenteras.

More…

Att meja

Stå upprätt

21 maj , 2013  

Stående1

Stå upprätt.
Arbetsställningen verkar vara ett stort problem för många som använder lien. Till viss del beror en felaktig arbetsställning i form av en böjd ryg på dåliga redskap, för korta orv och/eller felaktigt inställt lielblad. Men detta är långt ifrån hela sanningen.

More…