Lien

Kvalitetsfrågor

5 sep , 2013  

FuxGrind

Hantering av kvalitetsbrister.
I några av artiklarna här på liebruk har frågan om kvalitén på de svenska liebladen diskuterats. Speciellt då med tanke på att de tillverkas utanför Sverige. Detta faktum försvårar för användare att få sina erfarenheter av liebladen överförda till det producerande företaget för eventuell anpassning av produktionsmetoder eller design. Årets liar från Schröckenfux(FUX) har föranlett mig att ta kontakt med FUX för att diskutera två problem.

Här nedan har jag kopierat in det första epostmedelandet  till FUX. Även om nu inte FUX finner anledning att bry sig om mina problem och synpunkter kan de kasnske ändå vara till någon nytta för liebruks läsare.

More…

Lien

Liens Vinklar

22 maj , 2013  

Jordläggning

Liens “vinklar”.
Det finns knappast något viktigare för en användare av lien än att hålla rätt på “vinklarna”. Det gäller alla skärande verktyg men inte minst det kanske mest sofistikerade av dem alla?

More…

Lien

Den svenska lien

17 maj , 2013  

rödalien

Den svenska lien, den slipade lien.
Så vitt jag vet så finns idag inget bra svar på varför Sverige blivit den slipade liens förlovade land. Sverige är visserligen inte ensam om att ha en starka knytning slipstenen, men knappast i något land är traditionen så dominerande.

More…