Städet

Knackning av lie

21 maj , 2013  

VänsterStäd

Hur en lie knackas
Att knacka en lie kräver såväl lämplig utrustning som kunskaper i själva hantverket. Nedanstående rader är en kort skriftlig instruktion som kan vara till hjälp för de som på egen hand vill söka sig fram till nödvändiga kunskaper för att hantera knackelien.

More…