Brynet

Brynet

20 maj , 2013  

eggform

Stålet och brynet.
Att med säkra och förutsägbara metoder kunna återskapa eggens skärpa är en kunskap som varje liebrukare måste tillägna sig, vårda och utveckla.

More…

Brynet

Brynets påverkan på liens egg

17 maj , 2013  

Brynets påverkan på eggens yttersta spets.
Att veta vad som händer då en lie brynas är av största vikt för att kunna göra det på ett riktigt sätt och förstå varför det inte fungerar om skärpan uteblir. Nedastående rader är ingen instruktion hur man rent praktiskt går tillväga utan en modell för att förstå vad som hänt med liebladet då det stryks med ett bryne.

More…