Slåtterdag

Slåtterdag

27 maj , 2013  

Slåtterdag med Liebruk.
En slåtterdag, ettt möte för att i gammal svensk tradition ta hand om änges skörd. 

Litteratur

Sådan är Moses!

24 maj , 2013  

Sådan är vår Moses!
Kanske finner läsaren min hastiga skildring nog ljus. Har Moses inga fel?
Är hans karaktär och hans vandel så alldeles utan skuggor? Jo, han har
ett fel, men det är icke hans och det kunde snart hjälpas, om det icke
vore för sent. Han är litet bortskämd!

Moses skall vara snäll mot de beskedliga urinnevånarne, ty de ha varit
snälla mot honom, när han kom fattig och mauschlande och fick lov att
sätta lien på de åkrar de brutit och besått.

Från August Striundbergs Det nya riket.


 

Texter

Lien idag?

24 maj , 2013  

Lien idag?
De flesta i Sverige ser lien som ett kulturarv och allt mindre som ett användbart verktyg och redskap för mänsklig överlevnad. Söker vi på nätet finner vi lien och orven på våra länsmuseers samlingar och i deras fotodatabaser. De finns omnämnda och behandlade i kulturtidskrifter och i bygde- och naturskyddsföreningars tidskrifter och på deras hemsidor. Vore det inte för liens användning till hävd av ängsmarker för bevarande av biologisk mångfald skulle liar och orv sakta ätas upp av rost och röta på logar och i lider.

More…

Bilder

Liemannen2

24 maj , 2013  

SV11900talsMäher2

En målning av en schweizisk konstnär från början av 1900 talet. Går det att i bilden se att vi här går en våldsam tid tillmötes? Oavsett hur, ger bilden besked om hur en lie skall hanteras. Liebladet tydligt pekande i rörelseriktningen, precisionen, den kraftfulla och samtidigt varsamma rörelsen.
Alla som med lien i sin hand får lust att höja den över marken, vända upp eggen mot gräset och slå till, har en del att vinna på att erövra rörelsemönstret bilden förmedlar.

Bilder

Liemannen1

24 maj , 2013  

liemannen1

Vad säger denna bild av en medeltida man med sin lie?
Den är från en tid då lien oftast bars fram av ett benrangel i svart mantel. En bild skapad av den kyrkliga hierarkin vars affärside var att skrämmas med död och helvetets eld.
Finns någon bättre bild för att bryta denna tanke?liemannen

Att man inte “slog” med lie på denna tid framgår med stor tydlighet. Om orden dansa med lien någonstans skall söka sitt ursprung så har vi här en kandidat. Se hans lätta och mjuka rörelser och hans ömsinta koncentration på liens arbete, och det  är sannerligen inte döden han i så fall dansar med.

                                                    

                                                                                                                          

 

 

 

 

 


 

Slipstenen

Slipning av lie

24 maj , 2013  

Slipare

Att slipa en lie.
Konsten att slipa en lie hålles för att vara mycket svårt, det anser till och med proffs inom företag som arbetar med att hjälpa folk till rätta med sina skärande verktyg. Att lära sig denna konst på några timmar är omöjligt utan hjälpmedel. Ett sätt på vilket det kan ske handlar nedastående rader.

More…

Arbetet

Liebruk och arbetets värde

24 maj , 2013  

Liens egg och arbetets värde.
Något bättre verktyg att representera det enkla kroppsarbetet, finns det? Vi har säkert alla våra högst privat erfarenheter och synpunkter i ämnet vilket kommer att göra svaren lika många som de tillfrågade med ett svar.

More…

Arbetets värde

JAK-diskussion om arbetets värde

24 maj , 2013  

Ett bidrag till diskussionen om arbetets värde.
Frågan om arbetets värde som en samhällets grundsten och dess betydelse för alla våra mänskliga relationer det är de stora avgörande frågor dessa rader snuddar vid. Men arbetet är inte bara allt mänskligt skapats källa, genom att vårda dess frihet läggs en grund för ett jämlikare och därmed mer demokratiskt samhälle.

Raderna nedan är en kommentar till en motin på en JAK-stämma som ville plocka bort bostadslånen från JAK:S verksamhet. Och som till sitt underlag bifogade texter med ett kristet budskap.

More…

Litteratur

Hemsöborna

24 maj , 2013  

Hemsöborna
Det kanske inte är så mycket slåtter och lie och hur skulle det kunna vara det med Strindberg, han var ingen bonde eller hantverkare, möjligen en vetenskapsman. Men framförallt en levandets människa med så mycket kunskaper om livsvävens smyller att det därefter inte funnits dess like. Och förutsättningarna för att vi skulle få det igen, idag, dom finns inte de har ersatts av asfalt och romantik. Men njut för det är bara genom Augusts sinnen och hans Sverige som det är möjligt.

More…

Demonstrationer

Demonstrationer

23 maj , 2013  

Demonstrationer
Är en aktivitet syftande till att sprida information om lien och dess användning på ett mer fritt och lättsamt sätt, utan krav på lärande, redovisningar eller andra förväntningar. Med tjänsten Demonstrationer vill Liebruk förmedla liens värde genom en förevisning en praktisk föreläsning.
Bestående både av illustrativa demonstrationer och rikligt understödda av förklarande samtal.

Demonstrationen vänder sig till såväl de kulturellt inriktade som de som ur demonstrationen vill få inspiration och kunskaper till sitt eget liebruk. Det kan vara Hembygds och Bygdegårdsföreningar. Naturvårdsföreningar och Fältbiologer. Kulturföreningar och de små privata sammanslutningarna som vill uppleva något lite extra.

Genom Liebruks Demonstrationer kommer vi att visa att Sveriges privata språkminister professorn i modern svenska har fel. Det är inte “Orv ut App in” som kommer att känneteckna vår framtid. Lien har funnits i tusenden år och det finns ännu inget verktyg som kan mäta sig med dess effektivitet. Appen må ha sina förtjänster men vem tror på allvar att den kommer att överskrida tonårsstrecket.