Lieverkstad

Lieverkstad

23 maj , 2013  

Lieverkstad.
Har du inte tid som passar till en liekurs, eller är det framförallt din egen utrustning du vill bli sams med, och få ordning på, då kan lieverkstad kanske vara en bra ide, en passande investering. Kom hit med dina problem, en lie som behöver knackas eller slipas eller riktas eller på annat sätt åtgärdas. Du kanske har ett orv och en lie som inte riktig passar samman eller ett dito som inte går att få att fungera.
Liebruks Lieverkstad är till för att lösa alla slag av lieproblem. Ring och berätta om vad som felas eller står som hinder för årets bruk av din lie. Om min bedömning är att dina problem kan lösas så hittar vi säkert en tid för ett möte.

Kostnaden förutom eventuellt material är 200 kr. inkl. per avslutad timme.

Telefon: 0550-31251 Telefontid saknas, telefonsvarare finns.

Arbetet

Arbetets värde, frihet och ansvar

23 maj , 2013  

Arbetets värde, frihet och ansvar.
Inför årets JAK-stämma har jag varit en del av en folkrörelse som dessutom är en bank. I en omgivande värld där bank och penningsystemet håller på att dra ner miljontals icke ont anande i ekonomisk misär var vår uppgift att diskutera och besluta om hur en bank skulle kunna fungera utan de konsekvenser som nu blir allt tydligare för allt fler. Nedanstående rader är ett inlägg i de förberedande motionsdiskussionerna. Eftersom inlägget trots sin allmänna och svepande kritik har några formuleringar kring de frågor som du mött i rubriken hamnar den nu här inför en större publik.

More…

Litteratur

Solstorm

23 maj , 2013  

Ur Solstorm
Åsa Larssons Solstorm innehåller en kort passage där lien kymtar förbi ur minnen av förfädersliv. Trots våldet som ligger på lur bak varje sida i vår deckarflod så slipper vi se lien användas för att ge döden gestalt.

More…

Lien

Liens Vinklar

22 maj , 2013  

Jordläggning

Liens “vinklar”.
Det finns knappast något viktigare för en användare av lien än att hålla rätt på “vinklarna”. Det gäller alla skärande verktyg men inte minst det kanske mest sofistikerade av dem alla?

More…

Slipstenen

Eggkärpans hemligheter

21 maj , 2013  

BildKnackLie

Eggskärpans hemligheter.
Vari består eggskärpa? Vad är det som gör en lie riktigt vass, slipad eller knackad? Problemet kan delas upp i tre delar. Form, ytfinhet och materialstruktur.

More…

Att meja

Att meja eller slå

21 maj , 2013  

MejaSlå1

Att meja eller slå.
Finns en absolut sanning då det gäller sättet att framföra en lie, ett sätt som är överlägset andra? I raderna nedan kallas detta sätt att använda lien för meja och vilka fördelar denna teknik har i förhållande till ett annat sätt att använda lien, det sätt som vanligtvis kallas att slå.

More…

Orvet

Kombinationsorv

21 maj , 2013  

GamOrv

Kombinationsorvet.
Under att antal år har ett kombinationsorv provats ut i samband med slåtterarbeten på ett antal naturreservat. Två olika versioner har prövats och resulterat i det kombinationsorv vars historia och egenskaper här nedan presenteras.

More…

Att meja

Stå upprätt

21 maj , 2013  

Stående1

Stå upprätt.
Arbetsställningen verkar vara ett stort problem för många som använder lien. Till viss del beror en felaktig arbetsställning i form av en böjd ryg på dåliga redskap, för korta orv och/eller felaktigt inställt lielblad. Men detta är långt ifrån hela sanningen.

More…

Texter

Tradition och förnyelse

21 maj , 2013  

snath

Tradition och förnyelse.
Sveriges radios vetenskapsprogram “Språket” har vi nyligen fått lära oss att ordet orv är något vi inte längre behöver bekymra oss om att känna till. Underförstått att det är ett verktyg som vi inte längre behöver. Nämda professor är till och med så säker på sin sak att han håller på att göra orvet oförglömligt. Han har i radion nu myntat formeln för den språklig förnyelsen i Sverige med slagdängan “Orv ut app in”.

More…

Litteratur

Anna Karenina

21 maj , 2013  

levin

Ur Anna Karenina
En av få inkännande och initierade skildringarna av konsten att använda en lie. Det är bara att låta sig dras med i slåtterlagets långa arbetsdag tillsammans med sin husbonde.
Från 1976. Översättare Sigurd Agrell, Bild Gunnar Brusewitz. Tredje delen.

More…