eggform

Brynet

Brynet

20 maj , 2013  

Stålet och brynet.
Att med säkra och förutsägbara metoder kunna återskapa eggens skärpa är en kunskap som varje liebrukare måste tillägna sig, vårda och utveckla.

 För den knackade lien med sin tunna skålade egg krävs ett fint bryne tillverkat i natursten. Att brynets struktur är fin gör att den tunna eggen håller för många hundra strykningar. Den tunna eggen gör ändå att brynet förmår reorganisera eggens yttersta spets tilll en mycket fin sågtandad struktur. När inte brynet längre förmår återge eggen skärpa är det dags att återskapa dBrynHållareen tunna skålformade eggen. Detta kan göras ute på ängen och tar oftast inte mer än 15 min.

Brynhållaren, fyllt med vatten gör det lätt att hålla brynet rent.

För den slipade lien är förutsättningarna något annorlunda. Den mer kilformade eggen mister snabbare sin förmåga att låta sig skärpas av ett bryne. Genom att använda ett vanligt stål och ståla liebladet mellan bryningarna, på samma sätt som man stålar en kniv, håller liebladet BryneLiebetydligt längre innan den grundläggande skärpan måste återskapas vid slipstenen.

Många har lärt att den slipade lien skall strykas med en hård trästicka – vispesticka – för att förlänga intervallen mellan det att brynet används. Min erfarenhet är att vispestickan inte ger ett tillräckligt tydligt svar, inte tillräckligt tydligt förmår reorganisera den yttersta eggen.

För alla som delar denna erfarenhet finns ett alternativ att pröva. Plocka fram knivstålet ur kökslådan och gör ett försök.


Lämna ett svar