Litteratur

Bland franska bönder

21 maj , 2013  

Bland Franska Bönder.
Efter giftasrättegången 1884 sa sig Strindberg aldrig åter vilja återse Sverige. Sensommaren 1886 genomförde Strindberg tillsammans med den unge sociologen Gustaf Steffen en resa genom den franska landsbygden, totalt 14 departement. Avsikten var att skildra den franske bonden. Strindberg och reskamraten tecknade, intervjuade bönder och fotograferade. Resultatet blev reportageboken Bland franska bönder. Detta enda om lien finns med i Bland franska bönder.

“Här skäres havren med skära, en sund
återgång från den civiliserade men slösaktige lien.”
insatt i sitt sammanhang nedan.

skulle göra en målare förtjust, när han får dem mot den röda,
gula och grå marken. Oskyldigare än i Orienten är här den
narkotiska örtens uppgift, nämligen att med sitt frö giva en vit
god matolja som i rang står närmast olivens. Luzern- och
klöverfält dansa förbi, påminnande om att här även idkas
boskapsskötsel, och ett amerikanskt järntrådsstängsel visar
framsteg. Mitt i dessa nordiska trakter reser sig en ljusgrön
saftig liten dunge av fodermajs, vilken med sina sydländska
former och färger livar upp tavlan ett ögonblick, som strax
därpå blir svart igen, svart av den sorgliga hästbönan vars med
sorgflor behängda svarta stänglar och baljor, ser ut som om
den haft sina rötter i stenkolsflötserna vilka utbreda sig nere i
jordens innandömen. Här skäres havren med skära, en sund
återgång från den civiliserade men slösaktige lien. Här står
rågen i skyl; här höstplöjes med en häst; här harvas med
hjulharv och tre hästar. I horisonten står väderkvarn vid
väderkvarn bakom kilometerlånga vitbetsåkrar. Nu rusa vi
förbi ett tobaksland, som i detta klimat ger feta och stora blad,
om också icke så välluktande.


Lämna ett svar