Stående1

Att meja

Stå upprätt

21 maj , 2013  

Stå upprätt.
Arbetsställningen verkar vara ett stort problem för många som använder lien. Till viss del beror en felaktig arbetsställning i form av en böjd ryg på dåliga redskap, för korta orv och/eller felaktigt inställt lielblad. Men detta är långt ifrån hela sanningen.

Även med rätt inställda orv och därtill anpassade lieblad verkar en stor del av folk jag mött under demonstrationer och kurser ändå vilja böja ryggen för att på något sätt göra det lättare för lien att skära av grödan. Kanske är den böjda ryggen ett uttryck för en ödmjuk hållning inför en krävande uppgift. Eller vill man på något vis komma närmare, med syn och hörsel, den punkt därnere där liens egg möter gräset.

Oavsett vilken anledningen är till att ryggen böjs så kan det vara värt att ägna orsaken en tanke för att på så viss lättare frigöra sig från denna dåliga ovana. För ryggen skall inte böjas, kroppen skall var upprätt. För det första finns inga fördelar med en krökt rygg, men dess fler avigsidor. Den böjda ryggen frestar på kotpelarens diskar. Delar av ryggens muskler tröttas ut av statisk belastning med en hel rad av möjliga problem som följd.

En upprätt – atletisk – arbetsställning är en nödvändig förutsättning för ett uthålligt arbete med lien. En upprätt arbetsställning är dessutom estetiskt tilltalande, den avbelastar leder, ökar rörelseförmågan, förbättrar kroppskontrollen och bålstabiliteten samt skapar bättre förutsättningar då det gäller att utnyttja samtliga kroppsdelar för effektiva rörelsemönster.

Den upprätta arbetsställningen är helt avgörande för bruket av lie på grund av att lierörelsen till sin karaktär är en vridning av kroppen från höger till vänster i 180 grader. Att kombinera lierörelsens 180 gradiga vridning av redskapet med att samtidigt kröka ryggen kan vara skadligt. Vad en böjd rygg koster i ökad mänsklig energi är också av vikt. Enligt Karl Mattson i “Skörden genom tiderna” så förhåller det sig enligt bilden.

Om ovan gjorda studier är riktiga skulle en böjd arbetställningen kanske till och med fördubbla behovet av energi. Att  verkligen stå med rak rygg vid liebruk är helt avgörande för att klara längre arbetspass.


Lämna ett svar