GamOrv

Orvet

Kombinationsorv

21 maj , 2013  

Kombinationsorvet.
Under att antal år har ett kombinationsorv provats ut i samband med slåtterarbeten på ett antal naturreservat. Två olika versioner har prövats och resulterat i det kombinationsorv vars historia och egenskaper här nedan presenteras.

Under ängslåttern 2010 användes ett första kombinationsorv, detta orv var försett med två handtag för den vänstra handen, ett för var typ av orv. Byte av “orv” gjordes genom att vänsterhanden växlade mellan de två handagen. Av de övre två handtagen är det kortare till för direkt fattning, dvs som underarmsorv, frihandsorv eller “slängorv”. Det längre handtaget är till för det svenska “långorvet” eller överarmsorvet, där orvets översta del vilar mot underarm och armveck.

Bilden till vänster visar det första testorvet som är tillverkat i ask. Som framgår av bilden har det korta handtaget riktats brantare uppåt för att ge bättre utrymme åt handen.
En viktig insperationkälla för hela utvecklingen av kombinationsorvet har varit det Schweiziska ställbara orvet som fått smeknamnet “the tyroler machine” Orvet är ett vackert svängt orv tillverkat i ask. Se bild med orv och lie lutande mot en stabbe.

Ställbarheten består i fem fasta lägen för varje handtag. Den ställbara konstruktionen bygger på en lika snathenkel som genial inovation i form av flanker i stället för fixerade formlåsningar som är beroende av att materialet behåller mått och form. Flankerna dras samman med en skruv vilket ger en robust konstruktionen okänslig för formförändringar.

 

Det är framförallt de flankstyrda justerbara handtagen som lånats från det schweiziska orvet. Justerbarheten har dock förändrats och gjorts snabbare och enklare att utföra. Eftersom de fem hålen har ersatts med ett spår räcker det nu med att lossa på skruven och sedan steglöst positionera handtagen på lämplig plats.

Det är viktigt att orvet blir så lätt som möjligt utan att det blir för böjligt, svajigt och därmed svårkontrollerat vid krafigare rörelser. För att minska vikten tillverkas det nya orvet i björk som har c:a 15% högre böjhållfasthet per kg än ask som är det träslag som brukar användas för orv. Det nya orvet har blivit c:a 0,25 kg. lättare.

IMG-3752Det nya kombinationsorvets knaggar, handtagen, har en för handen mer balancerad och ergonomisk riktning, dessa handtag är löstagbara och kan bytas ut mot egna snidade handtag för bättre passning till handen.

Sammanfattning.NyttOrv
Kombinationsorvet är gjort i björk för att hålla ner vikten. Hantagen är steglöst justerbara och utbytbara. Orvet kan användas som två helt olika orv bara genom att byta vänsterhandens fattning om orvet. Frihandsorvets fördelar ligger i dess större rörlighet, långorvet i att det är enklare för nybörjare att styra samt att övre hantaget ger en extra hävstång en fördel vid tät och tungslagen gröda.

 


Lämna ett svar