MejaSlå1

Att meja

Att meja eller slå

21 maj , 2013  

Att meja eller slå.
Finns en absolut sanning då det gäller sättet att framföra en lie, ett sätt som är överlägset andra? I raderna nedan kallas detta sätt att använda lien för meja och vilka fördelar denna teknik har i förhållande till ett annat sätt att använda lien, det sätt som vanligtvis kallas att slå.

I Sverige heter det att man slår när man använder en lie. Här skiljer vi oss mot exempelvis tyskan och engelskan. I engelskan används verbet mow som i min ordbok översätts meja, slå, skära. Men mow är också ett substantiv med betydelsen höstack, hövolm, mm. På tyska används verbet mähen.

Vad beror det på att vi lämnat meja till förmån för slå? Beror det på att vi i Sverige använder en annan teknik i hanteringen av lien? Kan det vara så att denna teknik att “slå” har utvecklats därför att vi har varit sämre på att hålla vår lie vass? Eller beror det på att våra ängar varit steniga, kuperad och svårslgna? Allt detta kan man fundera över.

Men en sak är säker i Sverige finns många som slår då de hanterar sin lie. Och detta oavsett vilka bokstäver som vi använder för att beskriva det. Vad kännetecknar tekniken att slå med en lie.

  • Hög hastighet på lien och därmed sammanhängande höga acceleration. Man slår ofta med rappa korta slag.
  • Lien hålles upplyft över markplanet vid början och slut.
  • Lien vänds upp mot grödan och pekar därför snett framåt. Se bild.
  • Rörelsen är mer rak än cirkelformad.

Tanken bakom att använda hög hastighet på lien är uppenbar och ofta är en spontan reaktion på bristande eggskärpa. Om man inte snabbt rättar till sin slöa lie hamnar man i ett sluttande plan av att hela tiden öka hastigheten med allt kortare och rappare slag som följd.

Att använda tekniken att “slå” dvs att utnyttja hög hastighet är en relativt osofistikerad och brutal teknik. Den har drivits till sin spets av tillverkarna av gräsröjare som helt förlitar sig på verktygets hastighet. Graden av skärpa på tråden som kommer i kontakt med gräset har här ingen som helst betydelse.

Att använda den ovan beskrivna tekniken för att röja gräs med lie dvs att i bokstavlig mening slå har flera allvarliga brister. Den sliter på kroppen med sina snabba korta rörelser. Den är energikrävande eftersom den ofta leder till att gräset slits av istället för att skäras. Energislöseriet stannar inte med detta. Det faktum att energiåtgången ökar med kvadraten på hastigheten gör tekniken arbetsam, och ju högre hastighet dess mer energi krävs per avverkad yta gräs.

Att meja.
För den som vill använda lien på ett effektivt och för kroppen skonsamt sätt kommer målet att nås om man helt enkelt gör tvärt om mot vad som karakteriserade slåendets teknik.

Istället för korta snabba slag gäller långa rörelser och därmed ett brett rå. Med en vass lie och fokus på att vårda eggskärpan spelar hastigheten en mindre roll, den behövs inte för att skära gräset. Vilken hastighet man använder avgörs av val av arbetsrytm och intensitet.

MejaSlå2

  • Lien skall hela tiden följ markens kontur, den skall ej lyftas varken vid in eller utgång.
  • Liebladet pekar mer framåt vilket är en förutsättning för att den skall skära. Se bild.
  • Lierörelsen är halvcirkelformad med början snett bakåt om din högra axel och med slutet snett framåt till vänster.

 


Lämna ett svar