Demonstrationer

Demonstrationer

23 maj , 2013  

Demonstrationer
Är en aktivitet syftande till att sprida information om lien och dess användning på ett mer fritt och lättsamt sätt, utan krav på lärande, redovisningar eller andra förväntningar. Med tjänsten Demonstrationer vill Liebruk förmedla liens värde genom en förevisning en praktisk föreläsning.
Bestående både av illustrativa demonstrationer och rikligt understödda av förklarande samtal.

Demonstrationen vänder sig till såväl de kulturellt inriktade som de som ur demonstrationen vill få inspiration och kunskaper till sitt eget liebruk. Det kan vara Hembygds och Bygdegårdsföreningar. Naturvårdsföreningar och Fältbiologer. Kulturföreningar och de små privata sammanslutningarna som vill uppleva något lite extra.

Genom Liebruks Demonstrationer kommer vi att visa att Sveriges privata språkminister professorn i modern svenska har fel. Det är inte “Orv ut App in” som kommer att känneteckna vår framtid. Lien har funnits i tusenden år och det finns ännu inget verktyg som kan mäta sig med dess effektivitet. Appen må ha sina förtjänster men vem tror på allvar att den kommer att överskrida tonårsstrecket.


Lämna ett svar