Att meja

Arbetställning

19 maj , 2013  

Lierörelsen
Den effektivaste rörelen för att skära gräs med en lie är en halvcirkelrörelse från höger till vänter. Under rörelsens gång hålls lien tryckt mot marken så att den följer markens kontur. I nästa steg återförs lien till sitt utgångsläge utan att lien lämnar markplanet. Liebladetets rörelse genom grödan har så formen av en halvcirkel. Motorn bakom denna rörelse är ju den egen kroppens  muskler, senor och leder.

Hur skall den finjusteras för att till lägsta kostnader i energi och slitage kunna upprätthålla rörelsen. Det handlar om ergonomiska överväganden för att undvika belastningskador till följd av felaktig arbetsställning, statiska belastningar och forcerade och ryckiga rörelser.

Arbetsställningen verkar vara ett stort problem för många som använder lien. Till viss del beror en felaktig arbetsställning i form av en böjd rygg på dåliga verktyg för korta orv och/eller felaktigt inställt lielblad. Men detta är långt ifrån hela sanningen. Även med rätt inställda orv och därtill anpassade lieblad verkar en stor del av folk jag mött under demonstrationer och kurser ändå vilja böja ryggen för att på något sätt göra det lättare för lien att skära av grödan.

Kanske är den böjda ryggen ett uttryck för en ödmjuk hållning inför en krävande uppgift. Eller vill man på något vis komma närmare, med syn och hörsel, den punkt därnere där liens egg möter gräset. Oavsett vilken anledningen är till att ryggen böjs så kan det vara värt att ägna orsaken en tanke för att på så viss lättare frigöra sig från denna dåliga ovana. För ryggen skall inte böjas, kroppen skall var upprätt.

För det första finns inga fördelar med en krökt rygg, men dess fler avigsidor. Den böjda ryggen frestar på kotpelarens diskar. Delar av ryggens muskler tröttas ut av statisk belastning med en hel rad av möjliga problem som följd. En upprätt – atletisk – arbetsställning är en helt nödvändig förutsättning för ett uthålligt bruk av lien. En upprätt arbetsställning är dessutom estetiskt tilltalande, den avbelastar leder, ökar rörelseförmågan, förbättrar kroppskontrollen samt skapar bättre förutsättningar då det gäller att utnyttja samtliga kroppsdelar för effektiva rörelsemönster.

Den upprätta arbetsställningen är helt avgörande för bruket av lie på grund av att lierörelsen till sin karaktär är en vridning av kroppen från höger till vänster i 180 grader. Att kombinera lierörelsens 180 gradiga vridning av redskapet med att samtidigt kröka ryggen är rent av direkt skadligt.

 


Lämna ett svar