Brynet

Brynet

20 maj , 2013  

eggform

Stålet och brynet.
Att med säkra och förutsägbara metoder kunna återskapa eggens skärpa är en kunskap som varje liebrukare måste tillägna sig, vårda och utveckla.

More…

Att meja

Arbetställning

19 maj , 2013  

Lierörelsen
Den effektivaste rörelen för att skära gräs med en lie är en halvcirkelrörelse från höger till vänter. Under rörelsens gång hålls lien tryckt mot marken så att den följer markens kontur. I nästa steg återförs lien till sitt utgångsläge utan att lien lämnar markplanet. Liebladetets rörelse genom grödan har så formen av en halvcirkel. Motorn bakom denna rörelse är ju den egen kroppens  muskler, senor och leder.

More…

Brynet

Brynets påverkan på liens egg

17 maj , 2013  

Brynets påverkan på eggens yttersta spets.
Att veta vad som händer då en lie brynas är av största vikt för att kunna göra det på ett riktigt sätt och förstå varför det inte fungerar om skärpan uteblir. Nedastående rader är ingen instruktion hur man rent praktiskt går tillväga utan en modell för att förstå vad som hänt med liebladet då det stryks med ett bryne.

More…

Lien

Den svenska lien

17 maj , 2013  

rödalien

Den svenska lien, den slipade lien.
Så vitt jag vet så finns idag inget bra svar på varför Sverige blivit den slipade liens förlovade land. Sverige är visserligen inte ensam om att ha en starka knytning slipstenen, men knappast i något land är traditionen så dominerande.

More…