Lien

Liens Vinklar

22 maj , 2013  

Jordläggning

Liens “vinklar”.
Det finns knappast något viktigare för en användare av lien än att hålla rätt på “vinklarna”. Det gäller alla skärande verktyg men inte minst det kanske mest sofistikerade av dem alla?

More…

Slipstenen

Eggkärpans hemligheter

21 maj , 2013  

BildKnackLie

Eggskärpans hemligheter.
Vari består eggskärpa? Vad är det som gör en lie riktigt vass, slipad eller knackad? Problemet kan delas upp i tre delar. Form, ytfinhet och materialstruktur.

More…

Att meja

Att meja eller slå

21 maj , 2013  

MejaSlå1

Att meja eller slå.
Finns en absolut sanning då det gäller sättet att framföra en lie, ett sätt som är överlägset andra? I raderna nedan kallas detta sätt att använda lien för meja och vilka fördelar denna teknik har i förhållande till ett annat sätt att använda lien, det sätt som vanligtvis kallas att slå.

More…

Orvet

Kombinationsorv

21 maj , 2013  

GamOrv

Kombinationsorvet.
Under att antal år har ett kombinationsorv provats ut i samband med slåtterarbeten på ett antal naturreservat. Två olika versioner har prövats och resulterat i det kombinationsorv vars historia och egenskaper här nedan presenteras.

More…

Att meja

Stå upprätt

21 maj , 2013  

Stående1

Stå upprätt.
Arbetsställningen verkar vara ett stort problem för många som använder lien. Till viss del beror en felaktig arbetsställning i form av en böjd ryg på dåliga redskap, för korta orv och/eller felaktigt inställt lielblad. Men detta är långt ifrån hela sanningen.

More…

Texter

Tradition och förnyelse

21 maj , 2013  

snath

Tradition och förnyelse.
Sveriges radios vetenskapsprogram “Språket” har vi nyligen fått lära oss att ordet orv är något vi inte längre behöver bekymra oss om att känna till. Underförstått att det är ett verktyg som vi inte längre behöver. Nämda professor är till och med så säker på sin sak att han håller på att göra orvet oförglömligt. Han har i radion nu myntat formeln för den språklig förnyelsen i Sverige med slagdängan “Orv ut app in”.

More…

Litteratur

Anna Karenina

21 maj , 2013  

levin

Ur Anna Karenina
En av få inkännande och initierade skildringarna av konsten att använda en lie. Det är bara att låta sig dras med i slåtterlagets långa arbetsdag tillsammans med sin husbonde.
Från 1976. Översättare Sigurd Agrell, Bild Gunnar Brusewitz. Tredje delen.

More…

Texter

Skörden genom tiderna

21 maj , 2013  

kortlie

Lien, Kortlien
Lien är ett redskap som ursprungligen tillhört boskapsskötseln. Man anser att den här i norden kommit i bruk redan under tidig järnålder. Denna tidsperiod kännetecknas av som redan ovan omtalats av en klimatfförsämring. Det blev kallare vintrar, kreaturen måste stallas under den kalla årstiden och det krävde större mängd upplagrat foder för deras underhåll. Lien kom då väl till pass – den var effektivare än skäran.

More…

Litteratur

Bland franska bönder

21 maj , 2013  

Bland Franska Bönder.
Efter giftasrättegången 1884 sa sig Strindberg aldrig åter vilja återse Sverige. Sensommaren 1886 genomförde Strindberg tillsammans med den unge sociologen Gustaf Steffen en resa genom den franska landsbygden, totalt 14 departement. Avsikten var att skildra den franske bonden. Strindberg och reskamraten tecknade, intervjuade bönder och fotograferade. Resultatet blev reportageboken Bland franska bönder. Detta enda om lien finns med i Bland franska bönder.

More…

Litteratur

Min Gröna dröm

21 maj , 2013  

Min gröna dröm.
Ur Bernard Nordhs “Min gröna dröm” har ett kort stycke från kapitel 3 av en slåtterskildring kopierats. Uppslaget till detta är min fabror Stig som hade många volymer Bernard Nordh i sin boksamling.

More…